AREA CRANIMANDIBULAR-OROFACIAL

Las disfuncions cranimandibular (DCM) i el dolor orofacial (DOF) necessiten un abordatge des de diferents disciplines. La teràpia manual esta mostrant en els últims anys un creixent interès clínic per aquestes regions i la seva problemàtica. Des de la fisioteràpia s’està mostrant un desemvolupament positiu per a potenciar la cooperació interdisciplinar.

El crani és una regió molt complexa on diferents professionals tenen el seu camp de batalla; odontolegs, neurolegs, otorrinolaringolegs, traumatolegs, oftalmolegs i optometristes, logopedes. La fisioteràpia especialitzada en DCM i DOF es converteix en una altre eina de tractament per acostar-se a les diferents patologies d’aquesta zona.

Què pot fer la fisioteràpia en DCM i DOF?

Consulta’ns